Bouwupdate project Koningshof in Haarlem

Bouwupdate project Koningshof in Haarlem

5 april 2022

De bouw van project Koningshof is sinds begin dit jaar in volle gang. We zijn alweer een aantal maanden verder sinds de start van de bouw, dus tijd voor een update over de bouwwerkzaamheden.

Afgelopen weken zijn de damwanden in de grond geduwd en de palen in de grond gevormd. Dit is door middel van een trillingsarme techniek gedaan waarbij de palen in de grond zijn geboord. Hierdoor worden er minder trillingen geproduceerd en geluidsoverlast tot een minimum beperkt.

Op dit moment worden de bronnen geboord welke voor de warmtepomp nodig zijn. In week 16 wordt de bemaling geplaatst en wordt gestart met de proefbemaling. Hierbij wordt het water onttrokken uit de kuip. De grondwaterstand zal ondertussen continu gemonitord worden door een onafhankelijk adviesbureau met behulp van de peilbuizen. Naar verwachting wordt in week 17 en 18 gewerkt aan het ontgraven tussen de damwanden.

Bekijk meer over project Koningshof op de projectpagina.

Project Koningshof in Haarlem Project Koningshof in Haarlem Project Koningshof in Haarlem Project Koningshof in Haarlem

Meer nieuws: