Financieel
administratief beheer

Op het gebied van financien en administratie kunnen wij het beheer hiervan uit handen nemen. Hierbij bepaalt u zelf welke van onderstaande diensten u bij ons wilt beleggen. Dit kan het volledige pakket zijn waarbij u zelf bijna nergens meer aan hoeft te denken. U kunt er ook voor kiezen om een, of een gewenste combinatie van, onderstaande diensten aan ons te uit te besteden.

Facturatie

Het vastleggen van de verhuurovereenkomsten, het tijdig factureren van de daaruit voortvloeiende facturen aan huurders. Elke maand rapporteren wij over de facturatie. Indien gewenst verzorgen we ook de BTW-afhandeling.

Incasso

Wij voeren alle benodigde activiteiten om te zorgen dat facturen betaald worden en huren geïnd worden. Indien nodig bellen wij na en versturen we aanmaningen.

Boekhoudkundige diensten

Op bedrijfsniveau kunnen wij de volledige boekhouding verzorgen. Alle inkomsten en uitgaven van het bedrijf worden bijgehouden en verwerkt in de boekhouding. Jaarlijks ontvangt u van ons een opgestelde jaarrekening.

Fiscaliteiten

Voor belastingaangiften, denk bijvoorbeeld aan de vennootschapsbelasting of omzetbelasting, kan men bij ons terecht.

Subsidiediensten

Voor bepaalde projecten zijn subsidieregelingen beschikbaar. Wij ondersteunen bij de aanvraag van verschillende subsidies, het invullen van formulieren hiervoor, nacalculaties en de administratieve bewaking en afwikkeling ervan.