Technisch beheer

Beheer, onderhoud en verduurzaming zijn onderdeel van het technisch beheer van De Raad Vastgoed. Ons bevlogen team bestaat uit vastgoedbeheerders, service & onderhoudsmonteurs en een projectbureau. De kwaliteit die wij waarborgen vormt de basis voor iedere afdeling. Wij hebben veel ervaring met een grote diversiteit aan objecten. Onder technisch beheer worden onderstaande activiteiten gevoerd.

Beheer & onderhoud

(D)MJOP

In een duurzaam meerjarenonderhoudsplan wordt een langetermijnplanning opgenomen voor het uitvoeren van onderhoud aan een pand. De staat van het pand wordt opgenomen en aan de hand van het gewenste kwaliteitsniveau bepaald welk onderhoud op welke termijn nodig is en welke kosten daarbij horen. Ook verduurzamingsmaatregelen worden hierin meegenomen.

Dagelijks & preventief onderhoud

Preventief en regelmatig onderhoud voorkomt onnodige grotere reparaties en uitval van apparatuur. Door geroutineerd onderhoud te voeren en de door ons beheerde systemen te controleren, wordt de kans op uitval verkleind.

Correctief beheer

In het geval van een storing maakt u een melding bij de servicedesk. De storing wordt geregistreerd en adequaat opgevolgd. Het volledige incidentmanagement wordt door ons gecoördineerd.

Leegstandsbeheer

Leegstand in panden moet beheerd worden om kraak en vandalisme tegen te gaan. Op die manier wordt voorkomen dat het pand in verval raakt.

(Voor)op- en retourleveringen

Wij voeren (voor)opleveringen uit wanneer een ruimte wordt opgeleverd waarbij we samen met de nieuwe huurder/koper de ruimte nagaan. Indien er opleverpunten zijn, zorgen wij dat deze worden aangepast. Ook zorgen we dat retourleveringen worden uitgevoerd.

Inkoopdiensten

Diensten moeten worden ingekocht en contracten met partijen die wij inschakelen moeten worden onderhouden.

Certificeringen

Wij zorgen ervoor dat de certificaten met betrekking tot de wet- en regelgeving op orde zijn voor processen, systemen, producten en diensten waarvoor dit vereist is.

Adviesdiensten

Met onze jarenlange expertise op het gebied van vastgoed en de daarbij behorende installaties zijn wij uitstekend in staat om passende adviezen uit te brengen voor verschillende soorten woning- en bedrijfsruimtes. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het op niveau brengen van panden waarbij het energielabel idealiter hoger is.

Projectondersteuning

Renovaties

We beheren objecten niet alleen, maar voeren ook verbouwingen en transformaties uit voor de gebouweigenaar. Zo’n renovatie kan nodig zijn, maar doet de uitstraling van een pand ook ten goede.

Transformaties

Panden waarbij sprake is van een wijziging in het bestemmingsplan kunnen hierop worden aangepast door middel van een transformatie. Zo blijft vastgoed flexibel en duurzaam in gebruik. We zijn altijd op zoek naar de best mogelijke oplossingen.

Energiemanagement

Meet- en regeldiensten

Installaties, zoals warmtepompen, CV-ketels, luchtbehandelingssystemen en zonnepanelen kunnen wij op afstand monitoren en beheren door middel van gebouwbeheerssystemen. Op die manier hoeft er pas een monteur langs te komen als dit echt noodzakelijk is. Ook kan hierdoor preventief onderhoud gevoerd worden en wordt de input voor de jaarlijkse afrekeningen van elektriciteit, gas en energie op afstand verkregen.