Ontwikkeling Starrenburg III weer een stapje verder

Ontwikkeling Starrenburg III weer een stapje verder

11 januari 2024

De voorbereiding van de nieuwe wijk Starrenburg III gaat gestaag door!

In de afgelopen maanden is er intensief gewerkt aan de formulering van cruciale documenten voor het plan. In februari 2022 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan goedgekeurd, een belangrijke mijlpaal voor de esthetische richtlijnen van het project.

Het stedenbouwkundig plan, in samenwerking met Van Egmond architecten, is gepresenteerd en toegelicht in december 2019 en juni 2022. Met waardevolle input van deze sessies hebben we het plan verder verfijnd tot een definitief stedenbouwkundig plan. Op 31 oktober 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders officieel goedkeuring verleend, en alle documenten zijn beschikbaar op onze website.

Een essentiële volgende stap is het uitwerkingsplan, noodzakelijk voor toekomstige vergunningen. Starrenburg III heeft momenteel de bestemming Wonen – Uit te werken 1 in het huidige bestemmingsplan “Voorschoten Oost.” Het ontwerp-uitwerkingsplan, waarin de invulling van woningen, groenvoorzieningen, water, en verkeer is opgenomen, is sinds 12 december 2023 ter inzage beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op dit moment is er nog geen verkoop- of verhuurinformatie beschikbaar, maar we streven ernaar om hier in de loop van 2024 meer details over te verstrekken.

Meer informatie?
Kijk op www.woneninstarrenburg.nl/

 

 

 

Meer nieuws: