Clubhuis
Tennisvereniging
De Boekhorst

Clubhuis TV De Boekhorst

De Raad Bouw heeft in samenwerking met Van Egmond Architecten dit mooie clubhuis gebouwd. In januari 2021 is de bouw van het clubhuis voor de tennisvereniging begonnen. Het oude clubhuis is gesloopt en het nieuwe clubhuis is op 27 juli opgeleverd. In totaal heeft de bouw van begin tot eind 27 weken geduurd.

Het pand beschikt over twee kleedkamers voor heren en dames, een bestuursruimte, een ruimte voor de tennisleraren, toiletgroepen (ook voor mindervaliden) en twee technische ruimtes. Eén buiten het pand, waar de bierleverancier met de tapvaten komt te staan, en één in het pand waar de stroomvoorzieningen zitten. Ook beschikt het clubhuis over een keuken. Hier is een anti-slipvloer gelegd, een koelcel in geplaatst, de wanden zijn betegeld en alle voorbereidingen met betrekking tot elektra en data om de keuken draaiende te kunnen houden zijn aanwezig.

Projectinformatie:

Architect:

Van Egmond Architecten

Opdrachtgever:

Tennisvereniging De Boekhorst

Opgeleverd:

2021